Turkuenergia

Vuosikertomuksen toimitus

Vastaava päätoimittaja
toimitusjohtaja Timo Honkanen, Turku Energia

Päätoimittaja
viestinnän asiantuntija Nora Forsman

Ympäristöasiat
ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä

Taloudellinen raportointi
talousjohtaja Mia Österberg

Henkilöstö- ja turvallisuusraportointi
henkilöstöjohtaja Tiina Aho, turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Kervinen

Toimitusneuvosto ja sisällöntuotanto:
Timo Honkanen, Nora Forsman, Anne-Mari Repola-Mäkinen, Tiina Aho, Mia Österberg, Minna Niemelä, Juha Peltola, Antto Kulla, Aleksi Rantasalo

Julkaisija: Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab 4/2023
Toteutus: Perjantai
Kuvat: Jenni Virta, Suomen Hyötytuuli Oy, Esko Keskioja, Nora Forsman, Adobe Stock
Tilinpäätöksen kansikuva: Grundlage
Infograafit: Perjantai