Turkuenergia

Taloudellinen vastuu

Arvoa omistajalle, asiakkaille ja seutukunnalle

Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö, jolla on keskeinen rooli turunseutulaisten arjessa. Olemme tärkeä paikallinen veronmaksaja ja työllistäjä. luomme toiminnallamme arvoa omistajallemme Turun kaupungille ja sitä kautta turkulaisille ja turunseutulaisille. Olemme vahvasti sitoutuneet Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin ja investoineet Turun seudulla merkittävästi uusiutuvaan energiantuotantoon. 

Maailmantilanne näkyi Turku Energian tuloksessa vuonna 2022, joka laski merkittävästi edellisvuodesta. Tulokseen vaikutti ennustettua pienempi kaukolämmön tulos, haastava sähkömarkkinoiden tilanne ja sen vaikutukset sähkönmyynnin raskaasti tappiolliseen tulokseen sekä Voimaosakeyhtiön SF:ään tehtyjen investointien, noin 20 milj. euron alaskirjaus. Turku Energia-konsernin liiketulos oli 1,9 milj. euroa (2021: 22,4 milj.euroa) laskien edellisvuodesta merkittävästi.

Turku Energia -konsernin liikevaihto kasvoi ollen 458,1 milj. euroa (2021: 333,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti sähkön markkinahinnan nousu. Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 23,5 milj. euroa (23,0 milj. euroa).

Turku Energia -konserni maksoi vuodelta 2022 yhteiskunnalle veroja ja maksuja, kuten yhteisö- ja arvonlisäveroja sekä sähköveroja yhteensä 80,3 milj. euroa (65,2 milj. eur).

Turku Energia maksaa vuosittain osinkoja omistajalleen Turun kaupungille, joka käyttää eurot alueen hyvinvointiin, kehitykseen ja palveluihin. Vuonna 2022 maksoimme osinkoa noin 20 milj. euroa vuoden 2021 tuloksesta.

Mia_Osterberg-netti

Vuosi oli haastava, mutta pystyimme vakavaraisuutemme ansiosta maksamaan osinkoa omistajallemme Turun kaupungille ja sitä kautta tuomaan hyvää Turun seudulle.

talousjohtaja mia österberg

Investointeja toimitusvarmuuteen ja verkostojen siirtokykyyn

Turku Energia investoi vuonna 2022 pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Turku Energia jatkoi investointejaan uusiutuvaan energiaan osakkuusyhtiönsä Suomen Hyötytuulen kautta investoimalla Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaan Siikajoen tuulipuistoon sekä Oosinselän tuulipuistohankkeeseen. Yhtiö teki myös päätöksen investoida Artukaisten höyryntuotantolaitoksen yhteyteen laitoksen energiatehokkuutta ja päästöjä vähentävän savukaasupesurin, joka valmistuu kesällä 2023.

Yli 400 paikallista toimittajaa

Turku Energia -konsernin hankintoja ohjaa lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Turku Energian toimittajaverkostoon kuuluu noin 450 eri alojen toimittajaa. Merkittävä osa konsernin tavaran ja palvelun toimittajista toimii konsernin toimialueella. Vuonna 2022 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 408,8 milj euroa (283,5 milj. euroa).

Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla. Selvitämme, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteensa. Aliurakoitsijoiltamme osalta huomioimme kaluston vähäpäästöisyyden kilpailutuksissamme.

Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, yritykset, julkiset toimijat ja taloyhtiöt. Toiminta-alueemme painottuu Varsinais-Suomeen, mutta myymme sähköä koko Suomeen. Toiminnastamme asiakkaillemme syntyvä arvo muodostuu toimitusvarmasta ja ympäristöystävällisestä sähköstä ja lämmöstä, kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja laadusta, kattavasta tuote- ja palveluvalikoimastamme, monikanavaisesta viestinnästä ja asiointimahdollisuuksista sekä energiaan liittyvästä neuvonnasta.

Paikallisesti mukana turunseutulaisten arjessa

Turku Energia sponsoroi vuosittain laajasti paikallisia urheilu-, kulttuuri- sekä yhteiskunnallisia kohteita. Sponsorointitoimintamme on aina vastikkeellista, ja kohteiden valinnassa painotamme yhteistä arvomaailmaa sponsoroitavan kohteen kanssa sekä meille tärkeitä tekijöitä kuten ympäristövastuuta, yhteiskunnallisesti ja paikallisesti vaikuttavaa toimintaa sekä lasten ja nuorten liikkumisen tukemista.

Sponsorointikohteitamme olivat vuonna 2022 muun muassa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Varsinais-Suomen Yrityskylä-hanke, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, TPS:n jääkiekko- ja -jalkapalloseura, Raision Loimu, Aura Golf, Turun kenttäurheilijoiden liikuntahaasteisten nuorten liikkumisen tukeminen ja Tuto Hockey.

Vuonna 2022 sponsoroimme erilaisia kohteita noin 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 milj. eur).

Turku Energia tuki lahjoituksin monien muiden toimijoiden tavoin Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Ukrainaa. Tuimme Suomen Punaisen Ristin kautta konfliktin uhreja ja avustustyötä, Turussa toiminutta Inno Ukraine -yhdistystä, joka tuki koiriensa kanssa Suomeen tulleita ukrainalaisperheitä sekä lahjoitimme yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa käytöstä poistettuja komponentteja Ukrainaan.

Tutustu Turku Energia -konsernin tilinpäätökseen vuodelta 2022.