Turkuenergia

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Vastuullisuus merkitsee meille tekoja. Osallistumme Turun seudun elämään aktiivisesti ja olemme osa turkulaista ja Turun seutulaisten arkea. Olemme mukana edistämässä koko seutukunnan hyvinvointia. Tehtävämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu asiakkaillemme ja auttaa asiakkaitamme vähentämään hiilijalanjälkeään. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen.

Turku Energia on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti. Vastuullisuus on meille päivittäisen tekemisen, johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä. Johdamme vastuullisia tekoja linjattujen periaatteiden ja ohjeiden avulla. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista erikseen määritellyin mittarein. Yritysvastuu kattaa meillä koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön.

Tässä vastuullisuusraportissa kerromme, mitä teimme vuonna 2022 vastuullisuutemme edistämiseksi niin ympäristön, henkilöstön, turvallisuuden kuin taloudellisenkin vastuun osalta.

Ympäristövastuu

Meille on tärkeää, että voimme esimerkeillämme ja tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla mahdollistaa jokaiselle asiakkaallemme ympäristöystävällisen arjen ja puhtaamman energiaomatunnon. Olemme sitoutuneet kehittämään energia-alaa, toimimaan alan edelläkävijänä ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Meidän tehtävämme on toimia niin, että asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee.

Olemme sitoutuneet uusiutuvan energian lisäämiseen, päästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin. Huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja laatuun. Huomioimme energian siirron ja jakelun ympäristönäkökohdat energiaverkostojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Olemme selvillä toimintaamme liittyvistä ympäristövaikutuksista sekä riskeistä ja sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Tätä varten meillä on jatkuvasti päivittyvä ympäristöohjelma.

Sosiaalinen vastuu

Oma henkilöstö on Turku Energian liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle tärkein pääoma. Uskomme osaamiseen ja asiantuntemukseen sekä mahdollisuuteemme vaikuttaa.

Työyhteisönä olemme tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Kehitämme ja seuraamme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota sekä asiakastyytyväisyyden kehitystä. Noudatamme laatimaamme työhyvinvointistrategiaa.

Kuuntelemme sidosryhmiämme odotuksia, panostamme vuoropuhelun ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Taloudellinen vastuu

Olemme paitsi suuri työllistäjä myös merkittävä veronmaksaja, jonka tuotoilla saadaan paljon hyvää aikaan. Kannattavalla liiketoiminnalla ja omistajallemme Turun kaupungille maksamillamme osingoilla olemme edistämässä kaupunkilaisten hyvinvointia ja paikallista elinvoimaa. Tuottamiamme varoja käytetään yhteisten palvelujemme ylläpitämiseen, kuten kouluihin, päiväkoteihin ja terveyspalveluihin. Edesautamme seutukunnan hyvinvointia urheilun, kulttuurin ja yhteiskunnallisten tahojen yhteistyökumppanina, etusijalle asetamme lapset ja nuoret.