Turkuenergia

Turku Energia -konsernin tilinpäätös ja avainluvut

Voit ladata alla olevasta linkistä Turku Energian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Konsernin avainluvut

2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 458,1 333,2 253 276,8 258,7
Liikevoitto, milj. euroa 1,9 22,4 21,7 18,5 15,2
prosentteina liikevaihdosta 0,4 6,7 8,6 6,7 5,9
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 11,9 37,4 29,7 23,3 23,2
Tilikauden tulos, milj. euroa 8,1 31,3 26 20,1 20,7
Taseen loppusumma, milj. euroa 553,4 470,6 383,7 376,7 391
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 29,2 27 25 16 32,2
prosentteina liikevaihdosta 6,4 8,1 9,9 5,8 12,4
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 300,0 308,3 301,1 287,8 310,4
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 4,4 2,6 2,1 2,4 2,3
Saamiset, milj. euroa 131,4 75,2 60,4 54,7 54,4
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 117,5 84,5 20 31,8 24
Oma pääoma, milj. euroa 162,1 174 162,7 156,7 154,5
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 4,8 19,6 16,3 12,9 13,6
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 5,8 14,6 12,3 10 10,3
Gearing, prosenttia 60,5 56,3 60,2 63,9 64,8
Omavaraisuusaste, prosenttia 29,3 34,6 42,4 41,6 39,6
Osinko yhteensä, milj. euroa 29,0 20 20 18 18
Henkilökunta keskimäärin 328 329 338 339 282