Turkuenergia

Hiilineutraali energiantuotanto

Vastuullista energiaa

Turku Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius energiantuotannossamme vuoden 2029 loppuun mennessä. Vuoden 2022 lopussa kaukolämmöstä tuotettiin 78 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla. 

Kaukolämmön alkuperä

Turku Energian kaukolämpö tuotetaan pääosin osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa sekä Turku Energian Artukaisten höyrylämpölaitoksessa. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin viisi prosenttia koko kaukolämmön tarpeesta. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan edellisten lisäksi Turku Energian Luolavuoren pellettilaitoksessa ja öljykäyttöisissä lämpökeskuksissa.

Vuonna 2017 Naantaliin valmistuneen monipolttoainevoimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa korvautuu muun muassa bioenergialla. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä merikuljetuksin. Naantalin voimalaitoksella poltetaan myös SRF-jätettä, joka on kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden jätettä, josta jalostetulla murskalla on erinomainen lämpöarvo.

Vuonna 2022 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 60 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden ja ne laskivat 14 prosenttia vuodesta 2021 energiakriisistä huolimatta.

Kaikki jäähdytysratkaisumme ovat aina 100 % uusiutuvia ja ominaispäästöt ovat 0 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Ekotakuu Lämpö, Ekotakuu Jäähdytys ja Hukkatakuu Lämpö -tuotteilla takaamme, että asiakkaan ostama kaukolämpö tai -jäähdytys on tuotettu 100 % uusiutuvasti. Tuotteet kuuluvat Energiaviraston ylläpitämään lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin.

Hiilineutraali_kaukolampo

Lämmön hankinnan polttoaineet 2022

Sähköenergian alkuperä 2022

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita. Sähkön alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle eli alkuperätakuut ovat myös asiakkaalle todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Energiavirasto julkaisee jäännösjakauman vuosittain kesäkuussa. Luvut päivitetään verkkosivuillemme tämän jälkeen.

Suomen kansallinen jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Tuotamme itse noin puolet myymästämme sähköstä. Tuotimme sähköä Turku Energian osakkuusyhtiöidemme omistamissa tuotantolaitoksissa, joita ovat Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistama Naantalin voimalaitos, Svartisenin vesivoimalaitos, Kolsin Voiman vesivoimalaitokset ja Suomen Hyötytuulen tuulivoimalaitokset. Turku Energialla on myös lukuisia ostosopimuksia eri sähköntuotantolaitosten kanssa, kuten Högsåran tuulipuiston ja Kiskonjoen vesivoimalaitoksen kanssa.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 29,17 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2021 oli keskimäärin 0,17 mg/kWh.

 

Turun seudun kaukolämmön päästöt

(Turku Energian ja osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n laitosten päästöt. Päästöt on laskettu hyödynjakomenetelmällä.)

Hiukkaspäästöt 2018–2022, t

Hiukkasten ominaispäästö, t/GWh

Typenoksidipäästöt 2018–2022, t

Typenoksidien ominaispäästö, t/GWh

Rikkidioksidipäästöt 2018–2022, t

Rikkidioksidin ominaispäästö, t/GWh

Hiilidioksidipäästöt 2018–2022, t

Hiilidioksidin ominaispäästö, t/GWh