Turkuenergia

Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Pitkäjänteistä työtä ilmaston ja ympäristön hyväksi

Ilmasto- ja ympäristötyötämme ohjaa sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmämme sekä ilmasto- ja ympäristöohjelmamme. Nykyinen ohjelma on laadittu vuosille 2021–2023, jonka jälkeen se päivitetään tulevalle strategiakaudelle.

Ohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Tärkeimmät tavoitteemme liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen lähivuosina. Vuonna 2022 Jatkoimme pitkäaikaista yhteistyötä Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmässä. Olimme  myös mukana Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartan suunnittelussa ja luonnon monimuotoisuuden suojelua tullaan huomioimaan myös tulevissa ohjelmissa. Vuoden 2022 suurin ympäristöinvestointipäätös koski Artukaisten biohöyrylaitoksen savukaasupesuria, joka parantaa laitoksen hyötysuhdetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä entisestään.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme päätavoitteet:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä: Hiilineutraali Turku 2029
  2. Älykkäät energiaratkaisut
  3. Kestävä energiatulevaisuus
  4. Vastuullinen sidosryhmätoiminta
Minna

Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Olemmekin tehneet pitkään töitä ilmaston ja ympäristönsuojelun hyväksi. Tärkeää työssä on myös tavoitteiden seuranta, niiden vuosittainen päivittäminen sekä riskien ennalta ehkäiseminen

ympäristö- ja laatupäällikkö minna niemelä

 

Kohti hiilineutraalia Turkua

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä ja toteutamme yhteistyössä kaupungin kanssa ilmasto- ja energiasuunnitelmaa. Hiilineutraalilla energiajärjestelmällä on tavoitteen saavuttamisessa merkittävä rooli. Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti investointeja ja ratkaisuja uusiutuvan ja hiilineutraalin energian lisäämiseksi sekä omassa tuotannossamme että yhdessä osakkuusyhtiöidemme kanssa.

Tärkein ympäristötavoitteemme liittyy ilmastonmuutoksen hillintään: Vähennämme vuoden 2023 loppuun mennessä Turun seudun kaukolämmön COշ-ominaispäästöjä 85 prosenttia (vuoden 2017 päästötasoon verrattuna) ja vuonna 2029 saavutamme energiantuotannossamme hiilineutraaliuden. Päästötavoitteemme ovat edenneet aikataulussa. Laskimme kaukolämmön ominaispäästöjä 75 % vuoden 2017 tasosta. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli kaukolämmön tuotannossa vuonna 2022 78 prosenttia. Tavoitteena on, että 2023 loppuun mennessä uusiutuvien osuus sähkön ja lämmön hankinnassa kasvaa 85 prosenttiin. Asiakkaidemme on mahdollista ostaa meiltä myös 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti energian hintaan ja polttoaineiden saatavuuteen. Sodan mukanaan tuomien toimintaympäristön muutosten vuoksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi emme pystyneet täysin luopumaan kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön perustuotannossa osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksessa.

Vuonna 2022 kerroimme lisäinvestoinneistamme tuulivoimaan osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta. Tulevien investointien, muun muassa Siikajoen tuulipuiston valmistumisen myötä tuulivoimatuotannon osuus sähkön vuosittaisista hankinnoista kasvaa 33 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista.

Tarjoamme älykkäitä energiaratkaisuja

Ympäristö- ja ilmastotavoitteemme liittyvät myös Turun kaupunkiliikenteen sähköisen liikenteen tukemiseen. Edistämme sähköisen liikenteen kehitystä Turun seudulla tarjoamalla latausratkaisuja kiinteistöille ja alueellista pysäköintiä varten. Vuonna 2022 toteutimme latausratkaisuja taloyhtiöille, kuluttajille ja yrityksille.

Olemme mukana EU-rahoitteisessa USER-CHI-hankkeessa (Innovative solutions for user-centric charging infrastructure), jossa edistetään sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projektin yhteistyökumppaneina Turussa ovat Turku Energia, Turun kaupunki, VASO ja TVT Asunnot, jotka kaikki käynnistävät oman latauskokeilunsa vuosien 2022–2023 aikana. Kaikissa hankkeen latauskokeiluissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja akkuvarastointia. Vuonna 2022 rakensimme toimipisteellemme InfraCityyn keskinopeat latauspisteet. Myöhemmin latausratkaisut toteutetaan VASO:n asuntokohteeseen Turun Pääskyvuoreen ja Turun Satamaan sekä InfraCityyn rakennetaan kaksisuuntainen latausratkaisu.

Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta

Energia-alan energiatehokkuussopimukseen sitoutuneena autamme asiakkaita lisäämään energiatehokkuutta. Vuonna 2022 valmistui rakennuttamamme 1134 aurinkopaneelin aurinkovoimala Salo Iot Campukselle. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla osallistuimme Motivan Astetta alemmas -viestintäkampanjaan ja olemme julkaiseet uuden EnerKey-vastuullisuusraportoinnin palvelun yrityksille. Energiatehokkuussopimuksen mukaan olemme katselmoineet myös omia sähköasemiamme ja lämpökeskuksia sekä vähennämme merkittävästi kaukolämpöverkoston häviöitämme.

Sidosryhmien vastuullisuuden varmentaminen

Turku Energialla on useita satoja yhteistyökumppaneita. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita arvioidaan vuosittain ja hankintaryhmä koordinoi yhteistyökumppaneille lähetettyjä toimittajakyselyjä ja hankintamenettelyjä. Uusi sähköinen verkkokoulutusjärjestelmä otetaan käyttöön 2022–2023. Omalle henkilökunnalle laadittiin uuden Itäharjun toimipaikan jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvä sähköinen koulutus sekä otettiin käyttöön uusi EHQS-raportointijärjestelmä.

Katsaus ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutukseen 2022

Tutustu tarkemmin ohjelmamme toimenpiteisiin. Katso alta liikennemerkkivärikoodien avulla, miten toimenpiteet ovat edenneet.

 

Edennyt suunnitelmien mukaan
Työn alla
Toteutumassa myöhemmin