Turkuenergia

Asiakkaat

Arvoa asiakkaille

Asiakkaamme ovat strategiamme keskiössä, ja paikallisena energiakumppanina tarjoamme heille kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja, jotka tekevät asiakkaidemme elämän ja arjen helpoksi. Panostamme ympäristöystävällisiin energiapalveluihin, jotka alentavat asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja vievät koko Turun seutua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vastuullisuus, energiansäästö, kestävä kehitys ja uusiutuva energia korostuivat asiakkaiden valinnoissa vuonna 2022. Osittain kehitys johtui korkeasta sähkön hinnasta, mutta erityisesti yritysasiakaspuolella vastuullisuus nähdään merkittävänä kilpailuetuna ja sitä toteutetaan kokonaisvaltaisesti läpi yritysten prosessien ja arvoketjujen.  

Tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä energiaratkaisuja sekä hiilineutraalia ja paikallista energiaa. Kaukolämpömme ja tuotettiin vuonna 2022 78-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Sen lisäksi asiakkaidemme on mahdollista lämmön ja sähkön Ekotakuu-palveluiden kautta ostaa lämpöä ja sähköä 100-prosenttisesti uusituvalla energialla tuotettuna. Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2029 mennessä. Huolto- ja toimitusvarmuus asiakkaillemme ovat meille ykkösasioita, ja vuonna 2022 lämmön ja sähkön toimitusvarmuudet olivat jälleen huippuluokkaa. 

Asiakasmäärämme kasvoivat edellisestä vuodesta niin kuluttaja- kuin yrityspuolellakin. Tarjoamme yksityis-, yritys- ja taloyhtiöasiakkaillemme energiaratkaisuja, joilla he voivat myös itse tuottaa energiaa, kuten aurinkopaneeliratkaisuja. Liikenteen sähköistymiseen vastaamme latausratkaisuilla.  

Vuonna 2022 kiinnostus aurinkopaneeleita kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti. Asiakkaat haluavat tasata omaa sähkölaskua ympäristöarvot huomioiden uusiutuvalla energialla. Sähkö- ja hybridiautojen latausratkaisujen kysyntä kasvoi myös tasaisesti. Yrityksissä ja taloyhtiöissä kysynnän kasvuun vaikuttivat myös valtion kannustimet ja erityisesti Asumisen rahoitus- ja tukikeskus ARA:n myöntämä 35 prosentin tuki latausratkaisujen asennuskustannuksista taloyhtiöille.  

Tehokasta energianeuvontaa ja -viestintää

Kotitaloudet ja yritykset saavat meiltä energiatehokkuusneuvontaa ja -palveluita. Autamme yrityksiä hiilineutraaliustavoitteissa sekä saavuttamaan kustannussäästöjä energiatehokkuudella.  

Kotitalouksille tarjoamme henkilökohtaista energianeuvontaa. Energianeuvonnan palvelut olivat suosittuja vuonna 2022. Energianeuvonnassa selvitetään asiakkaan kanssa, mitkä ovat esimerkiksi syyt, jos kotona kuluu runsaasti sähköä ja etsitään samalla työkaluja energiansäästöön.  

Lisäsimme vuonna 2022 energiatehokkuuteen liittyvää viestintää asiakkaillemme kaikissa kanavissamme, sillä energiakriisi ja sähköpulan uhka nostattivat asiakkaissamme paljon kysymyksiä ja epävarmuutta. Tarjosimme asiakkaillemme luotettavaa ja ajankohtaista tietoa liittyen muun muassa sähkömarkkinoihin, eri sopimustyyppeihin, energiansäästöön ja sähköpulaan varautumiseen. Motiva käynnisti yhdessä valtionhallinnon kanssa valtakunnallisen Astetta alemmas -kampanjan, johon Turku Energiakin osallistui.  

Energiakriisillä ja sähkön korkealla hinnalla oli myös vaikutusta asiakastyytyväisyystuloksiin, jotka laskivat vuonna 2022, kuten yleisesti energia-alalla. Tehokkaasta asiakasviestinnästä huolimatta asiakaspalvelumme ruuhkautui ajoittain. Avasimme kesällä ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen fyysisen asiakaspalvelupisteen Turun uusien toimitilojemme yhteyteen Teollisuuskadulle. Asiakaspalvelupisteelle on edelleen kysyntää. 

EnergiaOnline-palvelumme, jossa asiakas voi muun muassa seurata kulutustaan ja tarkastella sähkölaskujaan, oli suositumpi kuin koskaan. Moni asiakas siirtyi pörssisähkösopimukseen ja ajoitti kulutustaan edullisimmille tunneille. EnergiaOnlinen kautta voi myös tilata tiedotteet sähkökatkoista. Yritysasiakkaat voivat lisäksi kytkeä EnergiaOnlineen EnerKey-palvelun energianhallintaan ja vastuullisuusraportointiin.  

Eturinki-kanta-asiakasohjelman käyttäjämäärä kasvoi jälleen vuonna 2022, ja asiakkaiden positiivinen palaute kannustaa meitä kehittämään kokonaisuutta yhä monipuolisemmaksi. Ohjelmassa on kymmeniä etuja tuotteista tai palveluista paikallisilta yrityksiltä. 

Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille 

Kehitämme kaukolämpöasiakkaillemme jatkuvasti uusia hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kehitimme vuonna 2022 palvelukonseptin, jossa taloyhtiö saa poistoilman lämmön talteenottoon tarvittavan laitteiston leasing-periaatteella. Sopimukseen kuuluu laitteiston toimittaminen, asentaminen, ylläpito ja huolto. Uutta palvelukonseptia testataan Turussa 64 asunnon taloyhtiössä, joka haluaa pienentää kaukolämpölaskua korvaamalla osa kulutuksesta hukkalämmöllä.  

Lisäksi lanseerasimme lämmönjakokeskuksen tarkastuspalvelun, jossa Turku Energian asiantuntija käy vuosittain tarkastamassa asiakkaan kaukolämpölaitteiston kunnon ja antaa kirjallisessa raportissa myös mahdollisia korjausehdotuksia.  

ARA:n avustus matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymiseksi näkyi uusien lämmönjakokeskusten kysynnässä, joita Turku Energia toimittaa viiden tai kymmenen vuoden leasing-palveluna.