Turkuenergia

Vuoden 2022 keskeiset tapahtumat ja vastuullisuusteot

cloud

Kaukolämmön ominaispäästöt laskivat

Turku Energian myymän kaukolämmön ominaispäästöt laskivat 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2017 hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 75 prosenttia. Olemme investoineet määrätietoisesti kahden vuosikymmenen aikana uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan tuotantoon. Vuonna 2022 78 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. 

Electric-Plug

Ennätysvähän sähkökatkoja

Turku Energia Sähköverkoilla oli ennätyksellisen vähän sähkökatkoja vuonna 2022. Sähkönjakelun keskeytysaika laski ollen 7 min ja 26 s sähkön käyttöpaikkaa kohden. Edellisin ennätys on vuodelta 2017.

"Toimitusvarma sähkönjakelu on meille ykkösasia. Olemme vuosien ajan investoineet sähkölinjojen maakaapelointiin, ja tämä työ näkyy selkeästi sähkökatkojen vähentymisenä ja lyhentymisenä. Lisäksi teemme paljon muita toimenpiteitä, kuten hoidamme sähkölinjojen vierimetsää niin, ettei puita pääse kaatumaan linjoille. Ilmajohtoverkon ympäristöä on karsittu helikopterioksinnalla. Meillä on myös sitoutuneet sähköasentajat, jotka pääsevät nopeasti paikalle rajaamaan vikaa ja palauttamaan sähköjä", Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi kertoo.

tuulivoima

Lisää uusiutuvaa tuulivoimaa

Tuulivoimatuotannon lisäämisellä on keskeinen rooli Turku Energian strategisissa tavoitteissa tuotannon omavaraisuuden ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi.

Tuulivoimatuotantomme kasvaa 87,5 gigawattitunnilla vuodessa osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n Siikajoen tuulipuistohankkeen myötä. Pohjois-Pohjanmaalle rakennettava Siikajoen tuulipuisto tulee olemaan yrityksen toistaiseksi suurin tuulipuisto sekä Turku Energian mittavin tuulivoimainvestointi tähän mennessä. Investointipäätös tehtiin vuonna 2022 ja hanke valmistuu vuonna 2025. Lisäksi käynnissä ovat Alajoki-Peuralinnan ja Oosinselän tuulipuistohankkeet, jotka valmistuvat vuonna 2023-2024.

Puiston kokonaisteho on 243 megawattia ja vuosituotanto yli 700 gigawattituntia, josta Turku Energian vuosittainen osuus on noin 87,5 GWh. Turku Energian tuulivoimatuotannon osuus sähkön vuosittaisista hankinnoista kasvaa hankkeiden myötä 33 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista.

IC
secure-shield

Energiatehokas InfraCity

Uusissa toimitiloissamme, InfraCityssä on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Rakennukselle myönnettiin vuonna 2022 LEED Platina -ympäristösertifikaatti. Platina on sertifiointijärjestelmän korkein taso ja se todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

InfraCityssä on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen. Rakennuksessa on muun muassa aurinkopaneelijärjestelmä ja energiankulutusta seurataan jatkuvasti kattavan mittaroinnin avulla. Älykkäät energiaratkaisut sisältävät myös esimerkiksi läsnäolotunnistimet ja automaattisen valaistuksen ohjauksen.

InfraCity on ensimmäinen LEED-kohde Suomessa, jossa on hyödynnetty täysimääräisesti sähkön kysyntäjoustoa, mikä tarkoittaa sitä, että kiinteistö osaa vähentää omaa energiankulutustaan kulutuspiikin aikana.

Vedenkulutusta InfraCityssä pienennettiin valitsemalla pienivirtaamaisia vesikalusteita. Rakennus sai myös korkeat pisteet sisäolosuhteiden osalta, sillä käytössä on kattavat lämpötilan, valaistuksen ja ilmanvaihdon säätömahdollisuudet. Myös InfraCityn poikkeuksellisen korkea S1-sisäilmaluokka sekä akustiset ratkaisut toivat pisteitä sertifioinnissa.

ecology

Savukaasupesuri vähentää hiilidioksipäästöjä

Turku Energia investoi Artukaisten höyryntuotantolaitoksen yhteyteen savukaasupesurin, joka parantaa laitoksen energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lämpöpumppupesurin savukaasuista talteen ottama energiamäärä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Savukaasupesurilla otetaan laitoksen kosteista savukaasuista talteen muuten hukkaan menevä lämpöenergia. Näin kaukolämmön ja höyryn tuottamiseen käytettävä polttoaineen määrä vähenee ja laitoksen energiatehokkuus paranee. Investoinnin arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Savukaasupesuri otetaan käyttöön kesällä 2023.

ecology

Metsityksellä lisää hiilinieluja

Toteutimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsityshankkeen jatkona vuonna 2021 aloitetulle metsityshankkeelle. Kesällä 2022 istutettiin noin 8000 puuntainta Moisioon. Turku Energia rekrytoi istutustehtäviin nuoria alle 18-vuotiaita Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluun. Metsityshanke kasvattaa hiilinielua ja tukee metsien virkistyskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Turku Energia jatkaa hanketta myös vuonna 2023 yhteistyössä kaupungin kanssa.

"Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vaatii käytännön toimenpiteitä. Tämä nyt toista kertaa Turun kaupungin kanssa toteutettava yhteinen metsityshanke paitsi konkreettisesti parantaa istutettavan alueen luonnon monimuotoisuutta ja lisää hiilinieluja, se toivottavasti toimii myös kannustimena muille toimijoille pohtia mitä he voisivat osaltaan tehdä luonnon monimuotoisuuden eteen", kertoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

network

Työmatkaliikkumisen edelläkävijä

Turku Energialle myönnettiin Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus. Sen voi myöntää työnantajalle, joka on alueellaan esimerkillisellä tavalla edistänyt kestävää ja hyvinvointia lisäävää työ- ja työasiamatkaliikkumista. Tunnustuksen myöntää Varsinais-Suomessa Valonia. 

"Turku Energialla on muun muassa työnantajan tukema työsuhdematkalippuetu ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään. Monipaikkatyön ansioista työmatkaliikenne on vähentynyt, ja liukumat mahdollistavat ruuhkahuippujen välttämisen. Meillä on työkäytössä sähköautoja, ja työmatkat pyrimme tekemään julkisilla. Lisäksi Ilmasto- ja ympäristöohjelmaamme on kirjattu henkilökunnan työmatkoihin liittyvien lentoliikenteen CO2-päästöjen kompensoiminen Turun kaupungin ilmastosuunnitelman mukaisesti”, kertoo Turku Energian henkilöstöjohtaja Tiina Aho